POMOĆ TALENTOVANIM STUDENTIMA

U okviru pomoći talentovanim studentima, kao i visokom školstvu, opština Stari grad podržala je učešće Uroša Živkovića, Ivana Todorovića i Velimira Živkovića, studenata Pravnog fakulteta u Beogradu, na međunarodnom takmičenju pravnika iz oblasti Međunarodnog privrednog prava i arbitraže. Takmičenje će održati u Beču, od 1. do 10 parila 2009. godine.

Pored toga, Fakultetu za fizičku hemiju, opština Stari grad pomoći će pokrivanje dela troškova nastupa ekipe studenata na “Primatijadi”, koja se ove godine održava u Ohridu, u Makedoniji, sa 20 000 dinara.