POMOĆ ŠKOLAMA I FAKULTETIMA NA STAROM GRADU

Pomoć školama i fakultetima na Starom gradu

U cilju poboljšanja uslova u kojima se odvija nastava u Starogradskim školama opština je iz svojih donacija obezbedila 8.550.000 dinara za izvođenje građevinsko-zanatskih radova u Tehničkoj školi za obradu drveta, unutrašnju dekoraciju i pejzažnu arhitekturu. Pored ovih, iz donacija je odvojeno i 4.300.000 dinara za izvođenje građevinsko zanatskih radova u školi „Mihailo Petrović Alas“. Elektroprivredna škola dobija 2.200.000 dinara a Trgovačka škola 6.600.000 dinara, svi u iste svrhe. U istom izveštaju stoji i da će zahvaljujući pomoći Opštine Pravno-birotehnička škola „9.maj“ novu školsku godinu otpočeti sa stotinu novih stolica i osveženim parketom, a Prva ekonomska škola sa video bimom, skenerom i laserskim štampačem.
U julskom izveštaju o sprovođenju postupka javne nabavke male vrednosti Rektoratu Univerziteta u Beogradu odobrena je nabavka pet računara, Filozofskom fakultetu su pripala dva, kao i dva video bima i jedan notebook. Ni Univerzitet umetnosti iz Beograda neće ostati uskraćen za nabavku savremenije opreme s obzirom da mu je Opština dodelila sredstva za kupovinu jednog video bima.

Četiri studenta Biološkog fakulteta putuju u Helsinki

Dekan Biološkog fakulteta prof.Dr Mirko Cvijan obratio se sa molbom da se finansijski pomogne odlazak četiri studenta studijske grupe Ekologija i zaštita životne sredine na međunarodni seminar „Simbioze“ koji se održava u Helsinkiju u periodu od 29.jula do 7. avgusta. Tako će zalaganjem Dekana i uz finansijsku pomoć Opštine na seminar ići Jovana Ćosić, Marija Radovanović, Mihailo Jelić i Miloš Stupar, svi studenti i apsolventi ovog fakulteta.