POMOĆ ETNOGRAFSKOM MUZEJU

Raznovrsnim aktivnostima Etnografski muzej će četiri meseca obeležavati jubilej: 40 godina od osnivanja legata Hristifora Crnilovića u Manakovoj kući. U Muzeju teže da povodom jubileja Spomen zbirke, ponovo istaknu doprinos Hristifora Crnilovića očuvanju nacionalne kulturne baštine, ali i da sami doprinesu da se dragocena kulturna baština promoviše, sačuva i prenese budućim generacijama. Podsećamo da je ovu zbirku grad Beograd, pre više od 4 decenije poklonio Etnografskom muzeju uz uslov da je čuva, stručno obradi i javno izloži.

Prateći program obuhvata ciklus predavanja sa osnovnom temom : “Lokalni stručnjaci-istraživanje narodne tradicije”, planirano je deset predavanja i ciklus edukativnih radionica za decu u okviru “Škole tradicije” pod nazivom “Etnološko nasleđe u mojoj porodici” (obuka i priprema mladih za buduća istraživanja). Prateći programi će se održavati kontinuirano tokom trajanja izložbe. Opština Stari grad će sa 40.000 dinara pomoći dešavanja u Etnografskom muzeju.