POJAŠNJENJE KONKURSNE DOKUMENTACIJE

Pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku dobara – 530 prenosivih računara za potrebe osnovnih škola sa teritorije Gradske opštine Stari grad