PODRŠKA NEVLADINOM SEKTORU

Odlukom Veća GO Stari grad za redovne aktivnosti i rad u tekućoj godini odobrena su sredstva za opštinsku organizaciju Crvenog krsta Stari grad u iznosu od 561.036 dinara, Društvu za brigu o starim licima opredeljeno je 720.696 dinara, a organizaciji Prijatelji dece Stari grad 1.039.084 dinara. Za redovne aktivnosti i rad Društva za pomoć osobama ometenim u razvoju namenjeno je 1.412.640 dinara, Društvu za cerebralnu paralizu, dečju paralizu i plegije Stari grad izdvojeno je 269.400 dinara, za aktivnosti Dokumentrano informativnog centra „ Veritas“ 480.000 dinara i za Opštinski odbor SUBNOR-a Stari grad, 96.000 dinara sredstava iz budžeta GO Stari grad.