PODRŠKA “CENTRU ZA LOKALNI RAZVOJ I SARADNJU” ZA PROJEKAT EDUKACIJE MLADIH O EU

Gradska opština Stari grad, odlukom Opštinskog veća pomoći će realizaciju projekta edukacije omladine sa teritorije Gradske opštine Stari grad o institucijama Evropske unije, njenoj administraciji, fondovima i programima koji sprovodi Udruženje građana „Centar za lokalni razvoj i saradnju“.

Projekat je zamišljen tako da polaznicima pruži opšti pregled institucija i rada organa EU, kao i programa i mreže organizacija vezanih za nju. Trening je zamišljen na četiri nivoa – prvi podrazumeva institucionalni prikaz EU, drugi nivo ima za cilj upoznavanje polaznika kursa o načinima lobiranja i predstavljanje projekata pred institucijama EU, treći ima za cilj upoznavanje sa osnovnim fondovima i programima EU, dok četvrti nivo treninga daje polaznicima kursa pregled mreža pokreta, udruženja i ostalih organizacija povezanih sa EU, preko kojih se može konkurisati za donatorska sredstva EU.

Kroz realizaciju treninga polaznicima biće obezbeđeni alati, saveti i uvid u procedure konkurisanja, administrativni zahtevi i kriterijumi koje projekat treba ada ispuni da bi bio odobren za finansiranje. Kao pomoć za realizaciju ovog edukativnog programa za mlade, Opština Stari grad je obezbedila 299 hiljada dinara.