ПОДРШКА “ЦЕНТРУ ЗА ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И САРАДЊУ” ЗА ПРОЈЕКАТ ЕДУКАЦИЈЕ МЛАДИХ О ЕУ

Градска општина Стари град, одлуком Општинског већа помоћи ће реализацију пројекта едукације омладине са територије Градске општине Стари град о институцијама Европске уније, њеној администрацији, фондовима и програмима који спроводи Удружење грађана „Центар за локални развој и сарадњу“.

Пројекат је замишљен тако да полазницима пружи општи преглед институција и рада органа ЕУ, као и програма и мреже организација везаних за њу. Тренинг је замишљен на четири нивоа – први подразумева институционални приказ ЕУ, други ниво има за циљ упознавање полазника курса о начинима лобирања и представљање пројеката пред институцијама ЕУ, трећи има за циљ упознавање са основним фондовима и програмима ЕУ, док четврти ниво тренинга даје полазницима курса преглед мрежа покрета, удружења и осталих организација повезаних са ЕУ, преко којих се може конкурисати за донаторска средства ЕУ.

Кроз реализацију тренинга полазницима биће обезбеђени алати, савети и увид у процедуре конкурисања, административни захтеви и критеријуми које пројекат треба ада испуни да би био одобрен за финансирање. Као помоћ за реaлизацију овог едукативног програма за младе, Општина Стари град је обезбедила 299 хиљада динара.