PODRŠKA AKTIVNOSTIMA I PROJEKTIMA NEVLADINIH ORGANIZACIJA

Opštinsko veće Gradske opštine Stari grad donelo je rešenje o finansiranju nevladinih organizacija u periodu januar – decembar 2009. godine.
Tako će se sa budžetske pozicije 8 GO Stari grad – donacije nevladinom sektoru, za potrebe Pećke patrijaršije i manastira Visoki Dečani izdvojiti 600.000 dinara. Za aktivnosti opštinske organizacije Crvenog krsta 561.000 dinara. Za rad Dokumentaciono informacionog centra „Veritas“ odobreno je 600.000 dinara, Društvu za brigu o starim licima 720.000 dinara, a za organizaciju Prijatelji dece Stari grad 1.039.000 dinara. Projekte i aktivnosti Društva za pomoć osobama ometenim u razvoju opština će pomoći sa 1.412 000 dinara dok će se sa 269.400 dinara finansirati rad Društva za cerebralnu paralizu, dečju paralizu i paraplegiju Stari grad.
Gradska opština Stari grad će i u narednom periodu shodno budžetskim sredstvima podržati pojedinačne aktivnosti i projekte nevladinog sektora koje su od šireg društvenog značaja.