POČELO UREĐENJE PLATOA U SREMSKOJ ULICI

Ekipe JKP „Zelenilo – Beograd” počele su sanaciju i investicione radove na platou ispred „Agrobanke” u Sremskoj ulici. Pored centralne staze, koja se radi od dekorativnog betona, uradiće se i platforma za lift, koja će omogućiti licima sa posebnim potrebama da iz Sremske ulice olakšano dođu do ulaza u banku.

Planirano je da radovi traju 45 dana, ali u zavisnosti od vremenskih uslova, rok može da se produži.

Novoprojektovana slobodna zelena površina obuhvata 244 kvadrata, a ozelenjavanje će se vršiti travnim busenom prve klase, niskim zimzelenim vrstama žbunja i pokrivačima tla.

Poslovni objekat „Agrobanke” u Sremskoj ulici podignut je u periodu od 1989. do 1994. godine. Istovremeno sa podizanjem zgrade uređen je i plato ispred objekta kao veza Sremske i Prizrenske ulice, to jest Savske padine i Reljine ulice sa Terazijama. Ovaj prostor se nalazi u okviru celine „Stari Beograd”, koja uživa status dobra pod prethodnom zaštitom.