PLAN JAVNIH NABAVKI DOBARA, USLUGA I RADOVA ZA 2009. GODINU

87. sed. 020-4-23 pln jn za 2010 godinu od 30.12.09.

85. sed. 020-4-22 dopuna plana jn od 25.12.09.

83. sed. 020-4-21 dopuna plana jn od 10.12.09.

80. sed. 020-4-20 dopuna plana jn od 26.11.09.

78. sed. 020-4-19 dopuna plna jn od 20.11.09.

76. sed.

73. sed. 020-4-17 dopuna plana jn od 15.10.09.

72. sed.

69. sed. 020-4-15 dopuna plana jn od 28.09.09.

68. sed. 020-4-14 dopuna plana jn od 24.09.09.

67. sed. 020-4-13 dopuna plana jn od 17.09.09.

66. sed. 020-4-12 dopuna plana jn od 10.09.09.

62. sed. 020-4-11 dopuna plana jn od 06.08.09.

60. sed. 020-4-10 izmena plana jn od 23.07.09.

57. sed 020-4-9 dopune plana jn od 09.07.09.

56. sed. 020-4-8 dopune plana jn od 02.07.09.

53. sed. 020-4-7 izmene i dopune jn od 11.06.09.

51 sed. 020-4-6 dopuna plana jn od 28.05.09.

50 sed. 020-4-5 dopuna plana jn od 26.05.09.

49 sed. 020-4-4 dopuna plana jn od 21.05.09.

45 sed. 020-4-3 dopuna plana JN od 27.04.09.

38 sed. 020-4-2 Izmena plana jn od 10.03.09.

31 sed. 020-4-1 plan jn 2009 od 26.01.09.