PETA SEDNICA SKUPŠTINE – USVOJEN TREĆI REBALANS BUDŽETA ZA 2012. GODINU

Na petoj, redovnoj sednici Skupštine Gradske opštine Stari grad održanoj danas, prisustvovala su 52 odbornika koji su odlučivali u okviru pet tačaka dnevnog reda. Većinom glasova prisutnih odbornika usvojen je treći rebalans budžeta, čime su ukupni prihodi i primanja u 2012. godini utvrđeni u iznosu od 1.154.038.667 dinara.

– Sagledavajući ostvarenje prihoda i izvršavanje rashoda budžeta GO Stari grad, u periodu januar – oktobar, ukazala se potreba za donošenjem trećeg rebalansa za 2012. godinu. Naime, pojedini budžetski prihodi ostvarili su se na višem nivou od planiranog, dok je prihod od imovine ostvaren na znatno nižem nivou u odnosu na plan – rekao je izvestilac po ovoj tački dnevnog reda Bogica Petrović, rukovodilac Odeljenja za budžet, privredu i društvene delatnosti.

Odbornici su usvojili i Izveštaj o radu GO Stari grad za period januar – jun 2012. godine, a za novog člana Štaba za vanredne imenovan je Aleksandra Krstića, pomoćnika Policijske ispostave tari grad. Većinom glasova usvojeno je rešenje o prestanku dužnosti predsednika Upravnog odbora i imenovanje novog predsednika UO Ustanove kulture „ Parobrod“. Umesto Katarine Simjonović za novog predsednika imenovana je Borka Božović. U daljem radu sednice odbornici su većinom glasova konstatovali ostavku dosadašnje direktorke Poslovnog prostora „ Stari grad“ Jelene Jeftović – Karamate, zbog odlaska na novu dužnost, i umesto nje za novog direktora imenovali Katarinu Simjonović, diplomiranog menadžera. Takođe, za člana Upravnog odbora JP SRPC „Milan Gale Muškatirović“ imenovana je Mirjana Pavlović, kao predstavnik osnivača.