ПЕТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ – УСВОЈЕН ТРЕЋИ РЕБАЛАНС БУЏЕТА ЗА 2012. ГОДИНУ

На петој, редовној седници Скупштине Градске општине Стари град одржаној данас, присуствовала су 52 одборника који су одлучивали у оквиру пет тачака дневног реда. Већином гласова присутних одборника усвојен је трећи ребаланс буџета, чиме су укупни приходи и примања у 2012. години утврђени у износу од 1.154.038.667 динара.

– Сагледавајући остварење прихода и извршавање расхода буџета ГО Стари град, у периоду јануар – октобар, указала се потреба за доношењем трећег ребаланса за 2012. годину. Наиме, поједини буџетски приходи остварили су се на вишем нивоу од планираног, док је приход од имовине остварен на знатно нижем нивоу у односу на план – рекао је известилац по овој тачки дневног реда Богица Петровић, руководилац Одељења за буџет, привреду и друштвене делатности.

Одборници су усвојили и Извештај о раду ГО Стари град за период јануар – јун 2012. године, а за новог члана Штаба за ванредне именован је Александра Крстића, помоћника Полицијске испоставе тари град. Већином гласова усвојено је решење о престанку дужности председника Управног одбора и именовање новог председника УО Установе културе „ Пароброд“. Уместо Катарине Симјоновић за новог председника именована је Борка Божовић. У даљем раду седнице одборници су већином гласова констатовали оставку досадашње директорке Пословног простора „ Стари град“ Јелене Јефтовић – Карамате, због одласка на нову дужност, и уместо ње за новог директора именовали Катарину Симјоновић, дипломираног менаџера. Такође, за члана Управног одбора ЈП СРПЦ „Милан Гале Мушкатировић“ именована је Мирјана Павловић, као представник оснивача.