PETA SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

REPUBLIKA SRBIJA – GRAD BEOGRAD

GRADSKA OPŠTINA STARI GRAD

Skupština gradske opštine Stari grad

I-01 Broj: 06-79/2020 – 13.10.2020. godine

Beograd, Makedonska 42

Arh 2

ODBORNICIMA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

Na osnovu člana 34. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik RS”, broj 129/2007, 83/2014 – dr. zakon, 101/2016 – dr. zakon i 47/2018), člana 60. Poslovnika Skupštine gradske opštine Stari grad („Službeni list grada Beograda“, broj 103/2020 – prečišćen tekst), a u vezi sa odredbama člana 36. Statuta Gradske opštine Stari grad („Službeni list grada Beograda“, broj 4/2014 – drugi prečišćen tekst, 25/2015, 94/2016, 75/2017, 105/2018, 73/2019 i 3/2020), sazivam

za 15.10.2020. godine (četvrtak) u 12.00 sati

5. SEDNICU SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

Za ovu sednicu predlažem sledeći

DNEVNI RED

  1. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA RODITELJA PREDŠKOLSKIH USTANOVA SA TERITORIJE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ZA ŠKOLSKU 2020/2021 GODINU
  2. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA RODITELJA OSNOVNIH ŠKOLA SA TERITORIJE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ZA ŠKOLSKU 2020/2021 GODINU
  3. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA RODITELJA SREDNJIH ŠKOLA SA TERITORIJE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ZA ŠKOLSKU 2020/2021 GODINU

U prilogu predloga Dnevnog reda, odbornicima se dostavlja Zapisnik sa 4. sednice Skupštine gradske opštine Stari grad održane dana 09.10.2020. godine i predlozi uz tačke Dnevnog reda.

Sednica Skupštine gradske opštine Stari grad biće održana u velikoj sali, u prizemlju zgrade Gradske opštine Stari grad, Makedonska 42.

Pozivaju se odbornici da sednici OBAVEZNO prisustvuju, a u slučaju opravdane sprečenosti, obaveste Odeljenje za skupštinske poslove, poslove Veća i predsednika i uslužni centar, na telefon 3223-345, 3227-859 ili 3300-584.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

Dušan Petrić