STVARAMO STARI GRAD PO VAŠOJ MERI: UKLJUČITE SE U PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE

Gradska opština Stari grad poziva sve Starograđane da se aktivno uključe u proces Participativnog budžetiranja.

Participativno budžetiranje je demokratski proces u kojem članovi lokalne zajednice direktno odlučuju kako će biti utrošen deo novca iz lokalnog budžeta. Na ovaj način građani, koji plaćaju porez i pune budžet, imaju priliku da sarađuju sa lokalnim vlastima i učestvuju u donošenju odluka, koje utiču na njihove živote.

Tokom prethodnog perioda, na vašu inicijativu, sproveli smo brojne projekte, poput uređenja parkova, zelenih površina, unapređenja sistema parkiranja i mnoge druge.

Želimo da čujemo vaše ideje i sprovedemo ih u delo, jer svi zajedno odlučujemo kako će izgledati naš Stari grad.

Vaše predloge možete prijaviti popunjavanjem sledećeg formulara, najkasnije do 10. decembra 2021. godine.