OSNOVANA STAROGRADSKA FONDACIJA

U prisustvu 47 odbornika od ukupno 56 koliko broji lokalni parlament, 16. marta je održana je osma sednica Skupštine Gradske opštine Stari grad.

Odbornici su razmatrali osam tačaka dnevnog reda i između ostalog većinom glasova doneli su Odluku o osnivanju „Starogradske fondacije“ i usvojili Predlog odluke o usvajanju Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou, kojom se GO Stari grad obavezuje da će slediti principe rodne ravnopravnosti i sprovoditi njene odredbe u svojoj sredini. Većinom glasova odbornici su doneli Odluku o izmenama i dopunama Odluke o upotrebi imena grba i zastave GO Stari grad.

U nastavku sednice doneta je Odluka o osnivanju „Starogradske fondacije“ čija je aktivnost usmeravati na jačanje brige o deci i mladima, pomoć samohranim roditeljima, pružanje pomoći starim licima i osobama sa invaliditetom, kao i promovisanje kulture, nauke, amaterskog sporta formalnog i nefomalnog obrazovanja. Fonadacija će se baviti i zaštitom ljudskih, građanskih i manjinskih prava, kao i unapređenjem socijalne i zdravstvene zaštite i zaštite životne sredine, životinja i ostalih opštekorisnih ciljeva. Fondacija će imati svog upravitelja koga će imenovati i razrešavati Upravni odbor Fondacije. Većinom glasova imenovan je Upravni odbor Starogradske fonadacije. Predsednik upravnog odbora je Marko Mandić, a članovi su Milan Cerovac, Miloš Marković, Nikola Rodić, Dejan Milovanović, Dragana Grnčarski i Miloš Bošković.

Odbornici lokalnog parlamenta jednoglasno su doneli Odluku o usvajanju Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti kojom se GO Stari grad obavezuje da će slediti principe rodne ravnopravnosti i sprovoditi njene odredbe u svojoj sredini. Većinom glasova prisutnih odbornika za zamenika sekretara Skupštine GO Stari grad postavljena je Iva Paić i doneto je rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o obrazovanju štaba za vanredne situacije tako što se umesto Slavka Perovića, dosadašnjeg člana Štaba, za člana imenuje Andrej Belingar, načelnik Uprave.

U nastavku sednice, većinom glasova odbornici su usvojili godišnji izveštaj Štaba za vanredne situacije za 2016. godinu kao i Izveštaj o radu Uprave gradske opštine za 2016. godinu.