OSAMNAESTA SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

REPUBLIKA SRBIJA – GRAD BEOGRAD

GRADSKA OPŠTINA STARI GRAD

Skupština Gradske opštine

I- 01 Broj: 06-42/18 – 08.06.2018. godine

Bograd, Makedonska 42

Sosg5

ODBORNICIMA SKUPŠTINE

GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

Na osnovu člana 23. Poslovnika Skupštine Gradske opštine Stari grad („Službeni list grada Beograda“, broj 9/11 i 85/15 i 94/16), a u vezi sa odredbama Statuta Gradske opštine Stari grad („Službeni list grada Beograda“, broj 4/14-prečišćen tekst, 25/15, 94/16 i 75/17), sazivam

za 14.06.2018. godine, sa početkom u 19 sati

18. SEDNICU SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

Za ovu sednicu predlažem sledeći

DNEVNI RED

  1. PREDLOG ODLUKE O KONSOLIDOVANOM ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ZA 2017. GODINU
  2. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ZA 2018. GODINU (DRUGI REBALANS)
  3. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU „STAROGRADSKE FONDACIJE“
  4. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA ODLUKE O ZAŠTITNIKU GRAĐANA U GRADSKOJ OPŠTINI STARI GRAD
  5. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU POZITIVNOG MIŠLJENJA O VRŠENJU JAVNE FUNKCIJE
  6. PREDLOZI REŠENJA O IZMENAMA REŠENJA O OBRAZOVANJU STALNIH RADNIH TELA U SKUPŠTINI:

a) Aministrativne komisije

b) Izborne komisije

v) Saveta za propise

g) Komisije za boračka i invalidska pitanja i socijalnu zaštitu

d) Saveta za građevinske i komunalne poslove

đ) Saveta za zaštitu životne sredine

e) Saveta za sprovođenje omladinske politike (Kancelarija za mlade)

  1. RAZMATRANJE IZVEŠTAJA O RADU U 2017. GODINI:

a) Pravobranilaštva Gradske opštine

b) Radnih tela u Skupštini gradske opštine

U prilogu predloga dnevnog reda, odbornicima se dostavljaju predlozi uz tačke dnevnog reda, izuzev predloga za tačku 1. i 2., koji se dostavljaju predsednicima odborničkih grupa i biće objavljeni na internet prezentaciji Opštine na adresi: www.starigrad.org.rs

NAPOMENA: Zbog trenutnih tehničkih problema, materijale za tačke 1. i 2. Dnevnog reda možete preuzeti ili imati uvid u njih kod sekretara Skupštine GO Stari grad, u kancelarijama broj 14 i 15, na prvom spratu, svakog radnog dana, do sednice Skupštine.

Sednica Skupštine biće održana u velikoj sali, u prizemlju zgrade Skupštine Gradske opštine, Makedonska 42.

Pozivaju se odbornici da sednici OBAVEZNO prisustvuju, a u slučaju opravdane sprečenosti, obaveste Odeljenje za skupštinske poslove, poslove veća i predsednika, na telefon: 3223-345, 3227-859 ili 3300-584.

PREDSEDNICA

SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

Popović Mila