OPŠTINSKO TAKMIČENJE EKIPA PRVE POMOĆI

Na ovogodišnjem šestom poredu opšti- nskom takmičenju ekipa prve pomoći Crvenog krsta Starog grada i Zvezdare učestvo- valo je 13 ekipa Prve pomoći, od kojih je osam ekipa sastavljenih od uče- nika srednjih škola i pet ekipa od osnovaca.

U kategoriji omladinaca plasman među prve tri ekipe osvojile su ekipa Prve pomoći – omladine Crvenog krsta Stari grad 1, ekipa Prve pomoći – omladine Crvenog krsta Stari grad 2 i ekipa Prve pomoći – Vazduhoplovna akademija. U kategoriji plasmana podmladka među prve tri ekipe osvojile su ekipa prve pomoći – podmladak Crvenog krsta Stari grad, ekipa Prve pomoći – OŠ „Braća Baruh“ i ekipa Prve pomoći – OŠ „Dragan Kovačević“.