OPŠTINA UREĐUJE MEĐUBLOKOVSKI PROSTOR

Opštinsko veće GO Stari grad prihvatilo je inicijativu građana koji stanuju u Ulici Tadeuša Košćuška 62, 62a i 62 b da se međublokovski prostor između tri zgrade uredi. „Radi se o površini koja je nekada bila uređena a danas je zapuštena, sa puno otpadaka i pretvorena u parking. Odlučili smo da izađemo u susret građanima i pomenuti prostor uredimo. U tu svrhu Opštinsko veće je odobrilo šest miliona dinara. Uredićemo međublokovski prostor, napraviti park sa svim dečjim rekvizitima i ostalim parkovskim mobilijarem. Postavićemo klupe, kante za otpadke, uredićemo zelenu površinu koju će naši sugrađani moći da koriste“, kaže zamenik načelnika Opštinske uprave Milo Kovačević.