OPŠTINA STARI GRAD U SUSRET RODNOJ RAVNOPRAVNOSTI – OBELEŽIMO MEĐUNARODNI DAN DEVOJČICA!

Opština Stari grad u susret rodnoj ravnopravnosti – obeležimo Međunarodni dan devojčica!

Ujedinjene nacije su 2011. godine donele odluku da 11. oktobar postane Međunarodni dan devojčica, dan koji je namenjen promovisanju prava devojčica i povećanju svesti o rodnoj neravnopravnosti sa kojom se suočavaju.

Dan se obeležava širom sveta s ciljem da se skrene pažnja na zagovaranje i ostvarivanje jednakih prava devojčica u oblastima kao što su dostupnost obrazovanja, zdravstvena zaštita, seksualno i reproduktivno zdravlje, zakonska prava i zaštita od diskriminacije, nasilja i trgovine devojčicama i ženama, kao i niza drugih oblasti od značaja iz socio-ekonomske sfere.

S tim u vezi, kako bi preduzela dodatne napore da unapredi kvalitet života devojčica i žena na Starom gradu, sa željom da sve devojčice izrastu u ravnopravne i društveno ostvarene žene, opština najavljuje proces formiranja Saveta za rodnu ravnopravnost. Fokus u radu ovoga tela biće izrada Akcionog plana za rodnu ravnopravnost, kao i pristupanje Evropskoj povelji o rodnoj ravnopravnosti, i to kroz širok konsultativni proces i uključivanje svih naših sugrađanki.