OPŠTINA STARI GRAD PROSLEDILA 552 NALOGA UPRAVI ZA TREZOR ZA OTVARANJE PODRAČUNA ZA POMOĆ UGOSTITELJIMA I TURISTIČKIM ORGANIZACIJAMA

Gradska opština Stari grad obaveštava sva ugostiteljska i turistička pravna lica, registrovana na teritoriji naše opštine, da je u sredu, 16. decembra prosledila Upravi za trezor – Filijala Stari grad, 552 potpisana i overena naloga (Obrazac NO-2 / NU-2) kako bi se ubrzao ceo proces oko otvaranja podračuna na koji će se uplatiti pomoć Vlade Republike Srbije na osnovu Uredbe o utvrđivanju Programa rasporeda i korišćenja subvencija za podršku radu ugostiteljske i turističke privrede u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti KOVID-19, izazvane virusom SARS-KoV-2 („Službeni glasnik RS“ broj 146/20).

Imajući u vidu da turizam predstavlja izuzetno važnu granu nacionalne ekonomije i da ima značajan doprinos u ukupnom bruto domaćem proizvodu, Vlada Republike Srbije izdvojila je 1.980.000.000 dinara kao meru podrške opstanku i razvoju ove grane privrede koja je najviše pogođena pandemijom korona virusa.

Nakon usvajanja Uredbe o utvrđivanju Programa rasporeda i korišćenja subvencija za podršku radu ugostiteljske i turističke privrede u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti

KOVID-19, izazvane virusom SARS-KoV-2, 4. decembra, pojednostavljena je procedura za isplatu pomoći. Kako je ministar finansija u Vladi Republike Srbije Siniša Mali ovim povodom naglasio  „potreban samo jedan dolazak ovlašćenog lica privrednog subjekta u nadležnu filijalu Uprave za trezor“.

Poreska uprava objavila spisak od 12.037 preduzeća koja su ostvarila pravo na pomoć države, a na spisku se nalaze firme iz oblasti ugostiteljske i turističke privrede. Ovim sredstvima biće isplaćena još jedna minimalna zarada, šesta po redu ove godine, u iznosu od 30.367 dinara za zaposlene u privrednom sektoru koji je najviše ugrožen pandemijom.

Prema podacima Mistarstva finansija, ukupna izdvajanja države od početka godine za podršku privredi dostići će šest milijardi evra, odnosno približno 700 milijardi dinara, što je jedan od najvećih paketa podrške u regionu.