OPŠTINA STARI GRAD OBELEŽILA 29. JUN MEĐUNARODNI DAN DUNAVA

Čišćenjem priobalja reke Dunav, Gradska opština Stari grad obeležila je danas Međunarodni dan Dunava, u cilju podizanja svesti o značaju očuvanja vodnih resursa jedne od najlepših evropskih reka. Akcija čišćenja priobalja sprovedena je na inicijativu opštine Stari grad, a podržali su je JKP „Gradska čistoća“ i JKP „Zelenilo – Beograd“. Volonteri opštine Stari grad uklonili su velike količine rečnog nanosa od drveća, granja, plastike i ostalog otpada.

Obeležavanju Međunarodnog dana Dunava prisustvovali su i pomoćnici predsednika opštine Stari grad Maria Markov i Aleksandar Puača.
– Grad Beograd je uložio značajna sredstva u uređenje priobalja kako bi se grad spustio na reke. Naš zadatak sada bi trebalo da bude informisanje javnosti, edukacija i podizanje svesti o značaju zaštite jedne od najlepših reka Evrope, kao i da istaknemo odgovornu ulogu građana u njenom očuvanju. U Srbiji postoji nekoliko zaštićenih prirodnih dobara na reci Dunav, koja su staništa brojnih biljnih i životinjskih vrsta, pa ćemo zbog toga nastaviti da apelujemo na žitelje urbanih zona da što više vode računa o Dunavu i ne zagađuju ga– istakla je, povodom Međunarodnog dana Dunava, Maria Markov.


-Cilj naše akcije je da ukažemo na važnost očuvanja i zaštite najlepše evropske reke na čijem se slivu nalazi 92 odsto Srbije – rekao je Aleksandar Puača i dodao da se opština Stari grad na ovaj način pridružuje ostalim opštinama i gradovima iz 14 podunavskih zemalja, potpisnicama Međunarodne konvencije o zaštiti Dunava, na čijem slivu živi više od 80 miliona ljudi.


Međunarodni dan reke Dunav obeležava se 29. juna širom Evrope. Međunarodna komisija za zaštitu reke Dunav (engl. International Commision for the Protection of the Danube River; ICPDR) prvi put ga je proslavila 2004. godine, na dan desete godišnjice od potpisivanja Međunarodne konvencije o zaštiti Dunava, 29. juna 1994. godine u Sofiji.