OPŠTINA POPRAVLJA KROV ZGRADE OŠ „SKADARLIJA“

Na sednici Opštinskog veća od 19. aprila, Tehničkoj školi za obradu drveta, unutrašnju dekoraciju i pejsažnu arhitekturu opredeljeno je 550 000 dinara za projekat elektroinstalacije u zgradi škole i učionici za praktičnu nastavu.
Za popravku krova na zgradi Osnovne škole „Skadarlija“, opredeljeno je 5 miliona dinara a Univerzitetu u Beogradu pripašće 4.980 000 dinara, za rekonstrukciju prostorija u Balkanskoj 4.
Opština će pomoći i renoviranje policijske stanice OUP-a Stari grad. Za izvođenje građevinsko-zanatskih radova u objektu stanice opredeljeno je 2. 500 000 dinara.
Na ovoj sednici, Udruženju građana „Sveti spas“ odobreno je 50 000 dinara za odlaske i sastanke radnih grupa na Kosovo i Metohiju a Beogradskoj filharmoniji pripašće 2.161.600 dinara za nabavku opreme za pakovanje i transport instrumenata.