OPREMA DEČJOJ KLINICI ZA NEUROLOGIJU&PSIHIJATRIJU

Na sednici Opštinskog veća koja je održana 12. aprila prihvaćena je konkursna dokumentacija za sprovođenje otvorenog postupka javne nabavke za opremu Klinike za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu. Za nabavku EEG opreme ( EEG aparat, čitačka stanica, holter EEG i videotelemetrija) odobreno je 3.600.000 dinara.
Sportsko rekreativnom poslovnom centru “Milan Gale Muškatirović” dodeljeno je 700.000 dinara za sanaciju prozora na objektu restorana “Dunavski cvet”. Iz budžeta opštine za ovo Javno preduzeće izdvojeno i 2.500.000 dinara radi osiguranja njihove imovine.
Opština Stari grad je sprovela postupak javne nabavke za građevinsko zanatske radove na objektima vrtića predškolske ustanove “Dečji dani”( “Majski cvet”, “Vila”, “Dambo” “Mrvica”, “Leptirić” i “Terazije”). Za ove radove opredeljeno je 5.540.000 dinara. S obzirom da usvojena ponuda premašuje procenjenu vrednost radova na ovoj sednici je dodeljeno još 202.790 dinara.