OPŠTINA PODRŽALA PROJEKAT „ZAJEDNO U RECIKLAŽI“: OSOBE SA SMETNJAMA U RAZVOJU UKLJUČITI U AKTIVNOSTI DRUŠTVENE ZAJEDNICE

Udruženje za pomoć osobama sa smetnjama u razvoju “Živimo zajedno”, uz podršku opštine Stari grad, organizovalo je danas, u velikoj sali opštine, tribinu povodom petnaest godina uspešne realizacije programa „Zajedno u reciklaži“. Tribini su prisustvovali predsatvnici Ministarstva zaštite životne sredine, ativisti iz lokalnih udruženja koja se bave podrškom osobama sa smetnjama u razvoju, kao i predstavnici opštine Stari grad – Nevena Dodić, zamenica predsednika Skupštine GO Stari grad, i Branislav Zec, član Veća opštine.

Projekat „Zajedno u reciklaži“ pokrenut je od strane Udruženja za pomoć osobama sa smetnjama u razvoju “Živimo zajedno” sa Starog grada, a do sada se uspešno realizuje u jedanaest gradova u Srbiji – Šapcu, Kuli, Vrbasu, Staroj Pazovi, Velikoj Plani, Srbobranu, Kruševcu, Aleksincu, Nišu, Pirotu i Leskovcu, a drugu godinu za redom se sprovodi uz podršku Ministarstva zaštite životne sredine.  

-Kako se dugi niz godina bavimo reciklažom, odlučili smo da našu dobru praksu proširimo i na druga udruženja u Srbiji koja pružaju pomoć i podršku osobama sa smetnjama u razvoju. Na taj način širimo svest o očuvanju životne sredine, jer se korisnici udruženja bave, pre svega, sakupljanjem sekundarnih sirovina, ali ih u isto vreme učimo komunikaciji sa građanima i zaposlenima u privatnom sektoru iz njihove lokalne sredine. Sa druge strane, učinili smo da osobe sa smetnjama u razvoju budu vidljive u obavljanju aktivnosti od koristi za čitavu zajednicu – rekao je Dejan Kozić, predsednik Udruženja za pomoć osobama sa smetnjama u razvoju “Živimo zajedno”.

Kao neke od ciljeva projekta „Zajedno u reciklaži“ Dejan Kozić naveo je širenje mreže sabirnih centara reciklažnog materijala u Srbiji za osobe sa invaliditetom, njihovo šire uključivanje u korisne aktivnosti od značaja za njihovu socijalizaciju, obrazovanje stanovništva o značaju i važnosti reciklaže, podsticanje saradnje između škola, biznis sektora i drugih partnera, kao i podizanje svesti stanovništva o značaju uključivanja osoba sa invaliditetom u aktivnosti društvene zajednice.

-Tokom trajanja projekta obišli smo udruženja u gradovima u Srbiji i uručili im reciklažnu operemu, kaveze za PET ambalažu, kutije, kante i kese za sakupljanje reciklažnog otpada, prese za PET, rukavice, majice i kačkete. Sve im je to neophodno za obavljanje reciklažnih aktivnosti. Tom prilikom održana su i predavanja o značaju i procesu recikliranja, kao i akcije čišćenja obližnih zelenih površina, a predstavnici udruženja potpisali su sporazume o saradnji, što su propratili brojni loklani mediji – dodao je Dejan Kozić.