ODRŽANA ŠESTA SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE: USTANOVI KULTURE PONOVO NAZIV „PAROBROD“

Šesta sednica Skupštine gradske opštine Stari grad održana je 21. decembra, u prisustvu 49 od ukupno 56 odbornika, koliko broji njen puni saziv. U okviru prve tačke dnevnog reda, većinom glasova odbornika, usvojen je četvrti rebalans budžeta, odnosno ukupni prihodi i primanja budžeta u 2020. godini, koji su utvrđeni u iznosu od 445.345.689 dinara. Budžet opštine uvećan je za deset miliona dinara, koji su preneti sa republičkog nivoa.

Skupština je usvojila i predlog Zaključka o pristupanju promeni Statuta GO Stari grad i tim povodom formirana je Komisija za izradu nacrta akta o promeni Statuta GO Stari grad, koju čine zaposleni u opštini, kao i predstavnica i svih odborničkih grupa. Cilj je da se Statut opštine upodobi sa Statutom Grada Beograda i Zakonom o lokalnoj samoupravi, a koji bi omogućio i uključivanje građana u donošenje brojnih odluka.

Na predlog v.d. direktorke Ustanove kulture „Stari grad“ Marije Pavlović, odbornici Skupštine opštine jednoglasno su odlučili da se opštinskoj Ustanovi kulture vrati pređašnji naziv – „Parobrod“. Zatim su usvojene i odluke o imenovanju novih članova Upravnog i Nadzornog odbora Ustanove kulture „Parobrod“ iz reda zaposlenih, kao i finansijski izveštaji za 2019. i 2020. godinu.