ODRŽANA SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE

Na prvom jesenjem zasedanju Skupštine opštine Stari grad, odbornici su većinom glasova prihvatili ostavku odbornika Jugoslava Karića sa izborne liste Pokret Snaga Srbije – Bogoljub Karić i umesto njega, mandat potvrdili novom odborniku Iliji Vučeviću, takođe sa iste izborne liste.
Takođe, većinom glasova odbornici su prihvatili ostavku Nenada Petkovića, člana Opštinskog veća. Na predlog predsednice za novog člana Opštinskog veća odbornici su većinom glasova izabrali Dragoslava Božovića, diplomiranog politikologa iz Beograda. Imenovani neće biti na stalnom radu u Skupštini opštine.
Na sednici , većinom glasova odbornici su doneli rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune programa poslovanja JP «Poslovni prostor Stari grad» za 2007. godinu. Po rečima Bogice Petrovića, rukovodioca Odeljenja za budžet, privredu i društvene delatnosti, Program poslovanja pomenutog preduzeća usvojen je pre usvajanja budžeta, dok je na snazi bilo privremeno finansiranje i tada je u okviru Programa doneta odluka o povećanju plata zaposlenih u ovom preduzeću. S obzirom da Skupština opštine usvojila budžet 28.juna ove godine i da su sredstva koja su gradskim budžetom opredeljena gradskim opštinama u manjem iznosu, Upravni odbor JP «Poslovni prostor « doneo je odluku da se za plate i dodatke zaposlenih umesto planiranih 46.304.500,00 dinara , opredeli 42.424.135,00 dinara. Takođe, socijalni doprinosi na teret poslodavca se umanjuju i umesto 8.386.914.00 dinara iznosiće 7.624.467,00 dinara , dok se PDV uvećava i umesto 130.000.000,00 dinara iznosiće 136.000.000,00 dinara.