ODRŽANA SEDAMNAESTA REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE

Na današnjoj sednici Skupštine opštine GO Stari grad koja je održana sa dnevnim redom od dve tačke, prisustvovalo je 44 od 56 odbornika. Većinom glasova prisutnih odbornika usvojen je predlog Odluke o konsolidovanom završnom računu Gradske opštine Stari grad za 2013. godinu. Načelnik Odeljenja za budžet, privredu i društvene delatnosti Bogica Petrović rekao je da je prethodna godina bila izuzetno teška. Zbog toga se, kako je objasnio, pristupilo donošenju tri rebalansa budžeta u cilju uspostavljanja budžetske ravnoteže.

Ukupna sredstva budžeta Gradske opštine Stari grad za 2013. godinu u iznosu od 1.191.460.000, prvim rebalansom budžeta u junu prošle godine uvećana su za 41.271.020 dinara, odnosno za sumu od sredstava prenetih iz 2012. godine, novih prihoda iz 2013. godine, kao i za sredstva dobijena međunarodnom donacijom za projekat “I don’t Fall”.

Odluka o drugom rebalansu budžeta usvojena je u septembru prošle godine usled izmenjenog odnosa raspodele prihoda između Grada Beograda i Gradske opštine Stari grad. Nakon ove Odluke Skupštine, Gradskoj opštini Stari grad utvrđen je novi obim sredstava u iznosu od 927.725.000 dinara, što je za 20,4 odsto manje u odnosu na Odluku o obimu sredstava iz decembra 2012. godine. Ukupni prihodi i primanja budžeta u 2013. godini Odlukom o drugom rebalansu budžeta utvrđeni su u iznosu od 992.378.020 dinara.

Treći rebalans budžeta usvojen je u decembru prošle godine, kada su ukupni budžetski prihodi i primanja budžeta za 2013. godinu utvrđeni u iznosu od 956.575.660 dinara. Prihodi koji pripadaju opštini Stari grad definisala je gradska Odluka o obimu sredstava za vršenje poslova Grada i gradskih opština, kao i Rešenje Gradonačelnika Beograda iz februara 2013. godine, kojim je izmenjen odnos raspodele prihoda od poreza na dohodak građana i prihoda od poreza na imovinu, u korist Grada Beograda.

Odbornici su jednoglasno usvojili predlog Odluke o izmenama i dopunama odluka o upotrebi grba i zastave Gradske opštine Stari grad, o naknadama i drugim primanjima odbornika u Skupštini Gradske opštine, platama i drugim primanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima Gradske opštine, a većinom glasova i odluku o organizaciji Uprave GO Stari grad.