ODRŽANA ČETVRTA SEDNICA SKUPŠTINE: USVOJENA ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU ZA 2020. GODINU (TREĆI REBALANS)

Četvrta sednica Skupštine gradske opštine Stari grad održana je danas, 9. oktobra, u prisustvu 50 od ukupno 56 odbornika lokalnog parlamenta.  Skupština je u okviru usvojenog Dnevnog reda razmatrala osam tačaka, i nakon rasprave usvojila važne odluke i rešenja koja su neophodna za nesmetan rad predstavničkih i izvršnih organa, kao i Uprave GO Stari grad.

U okviru prve tačke, Skupština je jednoglasno potvrdila mandate novim odbornicima starogradskog parlamenta Tamari Radišić i Božidaru Neneziću sa Izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ – ZA NAŠU DECU. U nastavku rada većinom glasova prisutnih odbornika usvojeno je Rešenje o davanju saglasnosti na Drugi rebalans budžeta koji je prethodno rukovodstvo usvojilo za vreme vanrednog stanja uzrokovanog epidemijom Korona virusa, 27. aprila ove godine. Ova tačka Dnevnog reda bila je uvod u petu, najvažniju tačku skupštinske sednice – u razmatranje Nacrta Odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu gradske opštine Stari grad za 2020. godinu (Treći rebalans). Odbornicima se obratio predsednik GO Stari grad Radoslav Marjanović koji je istakao „da se ovim rebalansom konačno utvrđuju stvarne obaveze naše opštine jer u prethodnom periodu zahvaljujući netransparentnosti opština Stari grad nije imala programsko budžetiranje, kao ni trošenje sredstava, što je uzrokovalo tešku finansijsku situaciju sa kojoj smo se suočili“.

„Treći rebalans budžeta, predstavlja svojevrsni presek stanja koji smo nasledili. Budžetski okvir je probijen za 19.634.743 dinara. Ovim rebalansom smo podvukli crtu i uveli red u trošenje budžetskih sredstava. Novo opštinsko rukovodstvo je odlučno da smanji nepotrebne troškove, poput reprezentacije, dnevnica, službenih putovanja… ali je najvažnije da smo sačuvali sve programe koji se sprovode u korist i na dobrobit Starograđana, istakao je predsednik Marjanović i naglasio da će uslediti revizija budžeta, kao i da će se finansijskim nasleđem baviti i nadležni organi – Budžetska inspekcija i Državna revizorska institucija.

„Odlučni smo da u kreiranje programskog budžeta za narednu godinu uključimo sugrađane, koji će na taj način odlučivati šta će se raditi u njihovom interesu i na šta će se konkretno trošiti opštinski novac“, zaključio je predsednik opštine Stari grad.

Trećim rebalansom budžeta utvrđeni su „ukupni prihodi i rashodi GO Stari grad u iznosu od 435.345.689 dinara.

U nastavku rada odbornici starogradske Skupštine usvojili su rešenja o prestanku dužnosti člana Upravnog odbora Ustanove kulture „Stari grad“ i obrazovanju Štaba za vanredne situacije GO Stari grad.