IZABRANI NAČELNIK I ZAMENIK NAČELNIKA UPRAVE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

Veće Gradske opštine Stari grad, na sednici održanoj 5. oktobra 2020. godine, donelo je odluku o izboru načelnika i zamenika načelnika Uprave Gradske opštine Stari grad. Za načečelnika Uprave Gradske opštine izabran je Vladimir Baćović, diplomirani pravnik iz Beograda, a za zamenika načelnika izabrana je Nataša Gavrilović, diplomirani pravnik iz Beograda.

Vladimir Baćović, načelnik Uprave GO Stari grad, diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1999. godine. Pravosudni ispit položio je 2002, a javnobeležnički ispit 2014. godine. Do polaganja pravosudnog ispita, radno iskustvo stekao je u advokatskoj kancelariji Žugić. Od oktobra 2002. do marta 2005. godine radio je u Službi za pravne, kadrovske i opšte poslove Delta banke, a potom i Folks banke, na više odgovornih pozicija u vezi sa pravnim poslovima. Od decembra 2013. do jula 2014. godine bio je vršilac dužnosti generalnog direktora JKP „Infostan“. U avgustu 2014. godine imenovan je za javnog beležnika za područje Drugog osnovnog suda u Beogradu, Gradska opština Rakovica.

Nataša Gavrilović, zamenik načelnika Uprave GO Stari grad, diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu 2013. godine. Bila je pripravnik u advokatskoj kancelariji advokata Ane Mrvaljević, a od novembra 2013. do juna 2014. godine radila je u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, na pravnim poslovima, potom u Kabinetu ministra bez potrfelja zaduženog za vanredne situacije gde je do 2016. godine radila na pravnim poslovima analitičara u oblasti vanrednih situacija. Od novembra 2016. godine radila je u Kabinetu ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku. U periodu od 2017. do 2020. godine bila je član Komisije za Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za sufanansiranje mera populacione politike jedinica lokalne samouprave.

REŠENJE O IZBORU NAČELNIKA UPRAVE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

REŠENJE O IZBORU ZAMENIKA NAČELNIKA UPRAVE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD