ODRŽANA ČETVRTA SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

Na četvrtoj sednici Skupštine Gradske opštine Stari grad, koja je održana danas, 15. novembra 2012. godine, prisustvovalo je 49 odbornika, koji su razmatrali pet tačaka dnevnog reda. Skupština je na početku rada sednice potvrdila mandate novim odbornicima Goranu Dražiću sa izborne liste Demokratska stranka Srbije – Vojislav Koštunica, Filipu Petričeviću i Tatjani Žerajić sa izborne liste Čedomir Jovanović – PREOKRET.

Za novog direktora Javnog preduzeća SRPC „Milan Gale Muškatirović“ , većinom glasova prisutnih odbornika, izabran je Branislav Krekić, diplomirani ekonomista iz Beograda. Takođe, većinom glasova prisutnih usvojeno je rešenje Saveta za građevinske i komunalne poslove kojim je za novog člana Saveta izabrana je Tamara Backović, iz reda građana, a na predlog Demokratske stranke. Skupština je usvojila i predlog Veća Gradske opštine Stari grad da se u cenu zakupnine za poslovne zgrade i poslovne prostorije zakupcima fakturiše iznos zakupa, a da se stopa PDV-a, obračunava posebno zbog njegovog rasta na 20 odsto.

Branislav Krekić – novi direktor JP SRPC „Milan Gale Muškatirović“

Branislav Krekić je rođen 1.3.1983. godine u Beogradu. Po obrazovanju je diplomirani ekonomista. Trenutno završava i drugi fakultet, apsolvent je Fakulteta političkih nauka, smer za međunarodne studije. Za člana Upravnog odbora JKP “Zelenilo Beograd” izabran je 2008. godine a radno iskustvo u Opštinskoj upravi stekao radeći kao savetnik predsednika Gradske opštine Zemun (2009). Kao pomoćnik predsednika GO Zemun bio je zadužen za organizaciju Opštinske uprave. Pokrenuo je uvođenje jedinstvenog informacionog sistema i inicirao projekat implementacije i sertifikovanja QMS-a. U Opštinskoj upravi opštine Vračar bio je zadužen za poslove interne kontrole. Učestvovao u stvaranju sistema koji obezbeđuje stalnost, sistematičnost i sveobuhvatnost vršenja tih poslova po zahtevu nalogodavca za izvršenje budžeta. Organizovao sistem procedura i odgovornosti svih lica uključenih u finansijske i poslovne procese korisnika budžetskih sredstava, radi efikasnije primene zakona, propisa, pravila i procedura, namenskog korišćenja sredstava i čuvanja sredstava i ulaganja, od gubitka, uključujući i od prevara, nepravilnosti i korupcije. Ima položen državni ispit za rad u organima državne uprave i lokalne samouprave. Oženjen je i otac jednog deteta.