ОДРЖАНА ЧЕТВРТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

На четвртој седници Скупштине Градске општине Стари град, која је одржана данас, 15. новембра 2012. године, присуствовало је 49 одборника, који су разматрали пет тачака дневног реда. Скупштина је на почетку рада седнице потврдила мандате новим одборницима Горану Дражићу са изборне листе Демократска странка Србије – Војислав Коштуница, Филипу Петричевићу и Татјани Жерајић са изборне листе Чедомир Јовановић – ПРЕОКРЕТ.

За новог директора Јавног предузећа СРПЦ „Милан Гале Мушкатировић“ , већином гласова присутних одборника, изабран је Бранислав Крекић, дипломирани економиста из Београда. Такође, већином гласова присутних усвојено је решење Савета за грађевинске и комуналне послове којим је за новог члана Савета изабрана је Тамара Бацковић, из реда грађана, а на предлог Демократске странке. Скупштина је усвојила и предлог Већа Градске општине Стари град да се у цену закупнине за пословне зграде и пословне просторије закупцима фактурише износ закупа, а да се стопа ПДВ-а, обрачунава посебно због његовог раста на 20 одсто.

Бранислав Крекић – нови директор ЈП СРПЦ „Милан Гале Мушкатировић“

Бранислав Крекић је рођен 1.3.1983. године у Београду. По образовању је дипломирани економиста. Тренутно завршава и други факултет, апсолвент је Факултета политичких наука, смер за међународне студије. За члана Управног одбора ЈКП “Зеленило Београд” изабран је 2008. године а радно искуство у Општинској управи стекао радећи као саветник председника Градске општине Земун (2009). Као помоћник председника ГО Земун био је задужен за организацију Општинске управе. Покренуо je увођење јединственог информационог система и иницирао пројекат имплементације и сертификовања QMS-a. У Општинској управи општине Врачар био је задужен за послове интерне контроле. Учествовао у стварању система који обезбеђује сталност, систематичност и свеобухватност вршења тих послова по захтеву налогодавца за извршење буџета. Организовао систем процедура и одговорности свих лица укључених у финансијске и пословне процесе корисника буџетских средстава, ради ефикасније примене закона, прописа, правила и процедура, наменског коришћења средстава и чувања средстава и улагања, од губитка, укључујући и од превара, неправилности и корупције. Има положен државни испит за рад у органима државне управе и локалне самоуправе. Ожењен је и отац једног детета.