ODRŽANA 13. SEDNICA SKUPŠTINE GO STARI GRAD – USVOJEN TREĆI REBALANS BUDŽETA

Na današnjoj, 13. sednici Skupštine GO Stari grad, kojoj je prisustvovao 51 od ukupno 56 odbornika, razmatrano je 8 tačaka Dnevnog reda.

Na početku rada, većinom glasova prisutnih odbornika, utvrđen je prestanak odborničkog mandata zbog podnete ostavke odbornika Radoslava Lekića sa izborne liste „Dragan Đilas za bolji Stari grad“.

Takođe, većinom glasova prisutnih odbornika, usvojena je Odluka o trećem rebalansu budžeta GO Stari grad za 2013. godinu. Obrazlažući promene koje su nastale u prihodima opštine, Bogica Petrović, rukovodilac Odeljenja za budžet, privredu i društvene delatnosti, rekao je da su rebalansom budžeta prihodi umanjeni za 35 miliona dinara kao i to da je opština bila primorana da smanji donacije za javna preduzeće, kulturu i obrazovanje. Ukupni prihodi i primanja budžeta u 2013. godini utvrđeni su u iznosu od 956.578.660 dinara.

U nastavku sednice odbornici su doneli Odluku o izmenama i dopunama Statuta GO Stari grad, Odluku o organizaciji uprave kao i rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune Statuta Ustanove kulture „Parobrod“. Poslednje tri tačke dnevnog reda sednice odnosile su se na rebalans programa poslovanja za 2013. godinu , kao i program poslovanja JP SRPC „ Milan Gale Muškatirović“. Takođe, većinom glasova doneta su rešenja o davanju saglasnosti na cenovnik usluga i određivanje visine zakupnine poslovnog prostora JP SRPC „ Milan Gale Muškatirović“.