ODRŽAN RADNI SASTANAK U OKVIRU PROJEKTA „TURNOVER – YOUTH EDUCATIONAL CENTER“

Radni sastanak projekta „Turnover- Youth Educational Center“, koji Opština Stari grad sprovodi uz podršku pretpristupnog fonda Evropske Unije, IPA 2014, održan je u ponedeljak, 25. februara ove godine.

Tema projekta je identifikovanje i aktivno uključivanje u društvo osoba koje su trajno nezaposlene i nisu uključeni u bilo kakvu formu formalnog ili neformalnog obrazovanja. Glavna aktivnost projekta je formiranje edukativnog Centra, gde će mladi moći da uz pomoć stručnih saradnika procene svoje znanje i prilike za potencijalno zaposlenje. U kasnijim fazama rada sa mladima, predviđene su radionice za olakšavanje aktivnog traženja posla i osposobljavanje zainteresovanih za aktuelna deficitarna zanimanja. Prisutnima je izložen akcioni plan projekta za naredna 3 meseca u okviru kojih su planirane promotivne aktivnosti i predstavljanje projekta lokalnoj zajednici.

Osnovni cilj projekta jeste promocija održivog zapošljavanja mladih osoba koja pripadaju grupi NEET (Not in Education, Employment or Training) kroz unapređenje edukacije i socijalne zaštite.

Ciljna grupa ovog projekta jesu osobe (od 16 do 30 godina) koje ne poseduju specifična znanja, nisu zaposleni i nisu u procesu dodatne obuke i treninga.

Takođe, ciljevi projekta su i: unapređenje životnih uslova nezaposlnih mladih ljudi, identifikacija ključnih problema u pripremi mladih ljudi za izlazak na tržište rada, identifikacija potencijalnih zanimanja za mlade koja su u aktuelna na tržištu rada, obezbeđivanje servisa za mlade koji žele dodatnu obuku i trening u cilju bržeg pronalaženja posla, unapređenje inkluzije mladih koji dolaze iz osetljivih grupa i manjinskih grupa.