ODRŽAN DRUGI SAJAM ZAPOŠLJAVANJA

Gradska opština Stari grad u saradnji sa Privrednom komorom Beograda, Udruženjem poslodavaca Srbije „Poslodavac“ i Nacionalne službe za zapošljavanje – Filijalom za grad Beograd (NSZP) organizovala je 15. juna Drugi sajam zapošljavanja u Domu omladine. Učestvovalo je 46 poslodavaca koji su ponudili 650 radnih mesta različitih struka i profila. Kako saznajemo od organizatora do 15 sati sajam se obišlo preko 2000 posetilaca.

Lokalno ekonomski razvoj beogradskih opština

Sastavni deo Sajma bila je tribina je na temu „Lokalno ekonomski razvoj beogradskih opština“ koja je održana u svečanoj sali GO Stari grad. Učestvovali su predstavnici grada Beograda, Sekretarijata za privredu, gradskih opštinska, beogradskih privrednika, udruženja poslodavaca, nacionalne Službe za zapošljavanja, Privredne komora, Naleda i drugih socijalnih partnera. Prisutne je u ime domaćina pozdravila predsednica opštine Mirjana Božidarević.

– Drago mi je što mogu da vas pozdravim u ime opštine i da razgovaramo o temi koja je jedna od najvećih današnjih problema, rekla je na otvaranju tribine predsednica GO Stari grad i naglasila da je danas na Sajmu ponuđeno oko 600 radnih mesta. Veliki je broj mladih visokobrazovnih ljudi koji su nezaposleni kao građana koji su ostali bez posla u srednjim godinama života. Nadam se da ćemo današnjom tribinom pored razmene iskustava dobre prakse podstaknuti gradske opštine da stvaraju bolje uslove za privređivanje, što znači i više radnih mesta i smanjenje stope nezaposlenosti, – rekla je predsednica Mirjana Božidarević.

Željko Ožegović, član Gradskog veća između ostalog istakao je da gradske opštine treba da iznađu mogućnosti za formiranje kancelarija za lokalni ekonomski razvoj, i da u saradnji sa Gradom i sekretarijatima, preko različitih programa samozapošljavanja ili finansiranja proizvodnje, pomognu smanjenju stope nezaposlenosti.

-Odražavanjem tribine u okviru Sajma zapošljavanja želimo da iniciramo saradnju na mikroekonomskom, oštinskom planu u skladu sanovousvojenom strategijom grada Beograda, sa svim subjektima privrednog razvoja. Osnivanjem lokalnih, ekonomskih,radnih tela (saveta, klubova i sl.) omogućavaju se bolji uslovi privređivanja, veća saradnja preduzetnika, a na osnovu mera aktivne politike zapošljavanja radi se na smanjenju stope nezaposlenosti. Stvaranje bolje privredne klime na opštinskom nivou moguće je samo kroz saradnju svih relevantnih partnera, a to su upravo organizatori i učesnice današnje tribine, – rekao je Risto Raco, član Veća GO Stari grad.

Zaključci tribine

Učesnici su konstatovali da je neophodno povezivanje svih učesnika u procesu zapošljavanja i formiranje lokalnih ekonomskih tela (saveta, kancelarija ili klubova) u svim opštinama u kojima to do sada nije urađeno. Ujedno, to je i najbolji vid učešća građana u procesu lokalnog ekonomskog razvoja i partnerstva javnog i privatnog sektora. Naglašena je neophodnost donošenja lokalnih akcionih planova ekonomskog razvoja koji su zasnovani na strategiji grada Beograda u skladu sa lokalnim prioritetima i davanja većih ovlašćenja lokalnim savetima i opštinama. Usvajanjem strateških dokumenata predviđaju se i planiraju budžetska sredstva za tu namenu. Pored vladinih podsticajnih mera, usvajanjem strateških dokumenata otvara se prostor za samostalno ili partnersko konkurisanje za predpristupne (IPA) fondove i sredstva namenjena lokalno-ekonomskom razvoju. Takođe, neophodna je sistemska podrška merama ekonomske politike koja se odnose na investiranje, ravnomerniji regionalni razvoj i sprovođenje razvojne politike. Predloženo je da se pokrene inicijativa za izmenu zakonskih propisa u cilju prenošenja nadležnosti u oblasti zapošljavanja i davanja većih ovlašćenja lokalnim savetima za zapošljavanje, a u skladu sa specifičnostima grada Beograda kao regiona. Takođe, naglašena je i nužnost usklađivanja i prilagođavanja obrazovnog sistema potrebama privrede i zapošljavanja, što je jedan od osnovnih zahteva poslodavaca.

Dobra mera

Prema rečima zamenika direktora Službe za zapošljavanje – filijale Beograd Mila Novačikića, Sajmovi zapošljavanja su se pokazali kao dobra mera u rešavanju nezaposlenosti.

– Naime, svako šesto lice koje poseti Sajam nađe posao. S jedne strane, poslodavci stvaraju svoju bazu podataka, dok s druge strane lica koja traže posao uspostavljaju direktan kontakt sa poslodavcem. Na godišnjem nivou na ovakav način u Beogradu je zaposlenje našlo 1.800 a u Srbiji 10.000 lica. Što se tiče statističkih podataka u Beogradu je trenutno evidentirano 95.773 nezaposlenih, od tog broja 24.645 su mlađi od 30 godina, dok 26.799 posao traži prvi put.