ODLUKE O IZRADI PLANOVA DETALJNE REGULACIJE NA TERITORIJIJAMA GO STARI GRAD, SAVSKI VENAC I PALILULA

Skupština grada Beograda, na sednici koja je održana 23. juna 2014. godine, donela je, na osnovu člana 46. Zakona o planiranju i izgradnji i člana 31. Statuta grada Beograda, odluke izradi planova detaljne regulacije za infrastrukturne objekte na teritorijama gradskih opština Stari grad, Palilula i Savski venac. Navedene odluke su:

    1. ODLUKA O IZRADI PLANOVA DETALJNE REGULACIJE ZA IZGRADNJU GASOVODA OD GLAVNE MERNO_REGULACIONE STANICE (GMRS) “PANINSKA SKELA” DO PODRUČJA PPPPN “BEOGRAD NA VODI”; GRADSKE OPŠTINE PALILULA (Broj: 350-481/14-S)
    2. ODLUKA O IZRADI PLANOVA DETALJNE REGULACIJE ZA IZGRADNJU VODOVODA PRVE VISINSKE ZONE Fi 700MM OD POSTOJEĆEG VODOVODA Fi 700MM NA NA DORĆOLU DO POSTOJEĆEG VODOVODA Fi 700MM NA ZELENOM VENCU, GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD I SAVSKI VENAC (Broj:350-479/14-S)
    3. ODLUKA O IZRADI PLANOVA DETALJNE REGULACIJE KOMPLEKSA STANICE ZA SNABDEVANJE GORIVOM U ULICI GOSPODAR JEVREMOVOJ, GRADSKA OPŠTINA STARI GRAD (Broj:350-486/14-S)

Izrada planova detaljne regulacije u navedenim odlukama poverena je J.U.P. Urbanistički zavod Beograda, koje je dužno da Nact planova izradi u roku od pet meseci, od dana stupanja na snagu odluka. Planovi detaljne regulacije predstavljaće planski osnov za izdavanje informacije o lokaciji, lokacijske dozvole i izradu urbanističko – tehničkih dokumenata.

Obaveštenja o donošenju ovih odluka o izradi navedenih planova detaljne regulacije oglasiće se u sredstvima dnevnog informisanja i u informativnim glasilima gradskih opština Stari grad, Savski venac i Palilula.

Uvid u navedene odluke možete pogledati na sajtu Službenog lista grada Beograda www.sllistbeograd.rs (od trenutka njihove objave)