ODLUKA O SUFINANSIRANJU AKTIVNOSTI NA UNAPREĐENJU SVOJSTAVA ZGRADE POVODOM JAVNOG KONKURSA „STARI GRAD MISLI NA ZGRADE“

Predsednik Gradske opštine Stari grad, na osnovu člana 15. stav 1. tačka 24. i člana 73. Statuta Gradske opštine Stari grad („Službeni list grada Beograda“, broj 4/2014 – drugi prečišćen tekst, 25/2015, 94/2016, 75/2017, 105/2018, 73/2019, 3/2020 i 117/2020), a u vezi sa odredbama člana 12. stav 1. Odluke o bespovratnom sufinansiranju aktivnosti na investicionom održavanju i unapređenju svojstava zgrade („Službeni list grada Beograda“, broj 96/2017 i 101/2019) i na predlog Komisije za sprovođenje konkursa „Stari grad misli na zgrade“, doneo je

 

ODLUKU O SUFINANSIRANJU AKTIVNOSTI NA UNAPREĐENJU SVOJSTAVA ZGRADE POVODOM JAVNOG KONKURSA „STARI GRAD MISLI NA ZGRADE“

 

Odluku o sufinansiranju možete preuzeti na sledećem linku.

Na osnovu Odluke predsednik Gradske opštine Stari grad će sa upravnicima stambenih zajednica koje su se našle na Konačnoj rang-listi zaključivati pojedinačne ugovore o sufinansiranju aktivnosti na unapređenju svojstava zgrade.

Potpisivanje pojedinačnih ugovora za rangirane prijave iz Konačne rang-liste od 1-324. mesta počeće u julu 2021. godine, dok se za ostale rangirane prijave potpisivanje ugovora očekuje u prvoj polovini 2022. godine.

O datumu potpisivanja pojedinačnih ugovora upravnici stambenih zajednica biće blagovremeno obavešteni.

U skladu sa članom 13. Odluke o bespovratnom sufinansiranju aktivnosti na investicionom održavanju i unapređenju svojstava zgrade, nakon zaključenja pojedinačnih ugovora sa stambenim zajednicama, u cilju realizacije ugovora, Gradska opština će sprovesti postupak izbora izvođača radova u skladu sa zakonom kojim se uređuju javne nabavke.