OBRAZOVANA STALNA I POVREMENA RADNA TELA VEĆA GO STARI GRAD

Odlukom Veća Gradske opštine Stari grad, na trećoj sednici koja je održana 28. juna, obrazovana su STALNA I POVREMENA RADNA TELA VEĆA GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD. Takođe, na predlog predsednika GO Stari grad Dejana Kovačevića obrazovana je i KOMISIJA ZA DODELU FINANSIJSKIH SREDSTAVA.

KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE PROJEKTA „ZAJEDNO ZA VAŠU FASADU“

Projekat „Zajedno za vašu fasadu“, ima za cilj da Opština i Skupštine stanara zajedničkim sredstvima obnove fasade zgrada koje su zbog višedecenijskog neodržavanja u takvom stanju da u znatnoj meri utiču na kvalitet stanovanja njegovih korisnika.

Sa odobravanjem Projekta obrazovana je Komisija, kao privremeno radno telo za sprovođenje projekta „Zajedno za vašu fasadu“, koja radi u sastavu:

MARKO BASTAĆ, član Veća
KOSTA ANDRIĆ, član Veća
MILAN CEROVAC

KOMISIJA ZA STAMBENA PITANJA

Zadatak Komisije je da utvrdi predloge akata o kojima odlučuje Veće, po svim zahtevima građana i drugih pravnih ili fizičkih lica koji se obraćaju Veću za rešavanje stambenih pitanja, u smislu odredbi Odluke o načinu sticanja, korišćenja i raspolaganja stanovima opštine Stari grad.
Stručne poslove za komisiju obavlja Odeljenje za opštu upravu, imovinsko-pravne i stambene poslove.

Kao stalno radno telo Veća gradske opštine obrazovana je Komisija za stambena pitanja, koja radi u sastavu:

Predsednik:
ANDREJ BELINGAR, član Veća

Članovi:
MILOŠ VULIĆ
PETAR BOJOVIĆ, član Veća
KOSTA ANDRIĆ, član Veća

KOMISIJA ZA DODELU FINANSIJSKIH SREDSTAVA

Komisija za dodelu finansijskih sredstava iz budžeta pravnim i fizičkim licima, kao stalno radno telo predsednika gradske opštine, obrazovana je i radi u sastavu:

Predsednik:
LAZAR LEŠNJAK, član Veća

Članovi:
ĐORĐE LAZAREVIĆ, član Veća
KOSTA ANDRIĆ, član Veća
RADOSLAV NOVAKOVIĆ

Zadatak Komisije je da utvrdi predlog Predsedniku opštine za odobravanje finansijskih sredstava za sprovođenje određenih akcija i manifestacija, programa i zadovoljenje drugih potreba pravnim i fizičkim licima, sa sedištem, odnosno prebivalištem ili aktivnošću na teritoriji optšine Stari grad, i to:
– Udruženjima građana, nevladinim organizacijama, društvenim organizacijama, verskim zajednicama i humanitarnim organizacijama koje nisu registrovane kao d.o.o., za sprovođenje humanitarnih akcija i programa, kao i akcija u oblasti kulture, umetnosti, nauke i obrazovanja;
– Amaterskim sportskim organizacijama, koje pre svega, okupljaju školsku decu i omladinu;
– rešavanje pojedinačnih zahteva učenika osnovnih i srednjih škola i studenata, za učešće na raznim takmičenjima i podsticanje stvaralačkih sposobnosti kod učenika i studenata u oblasti nauke, kulture, umetnosti, sporta i slično;
– rešavanje pojedinačnih zahteva građanima opštine Stari grad, za realizaciju stvaralaštva u oblasti kulture, umetnosti, nauke i sporta, kao i za humanitarne i zdravstvene potrebe, socijalno ugroženim, bolesnim i hendikepiranim osobama;

U izuzetnim slučajevima Komisija može predložiti da se, odobre sredstva pravnim i fizičkim licima čije sedište ili prebivalište nije na teritoriji opštine Stari grad, ukoliko za to postoje posebno opravdani razlozi, što je u predlogu dužna da obrazloži.

Stručne poslove za komisiju obavlja Odeljenje za budžet, privredu i društvene delatnosti Uprave gradske opštine.

RADNO TELO VEĆA ZA SPROVOĐENJE OMLADINSKE POLITIKE

Zadatak radnog tela Veća za sprovođenje omladinske politike je da:
– razmatra predloge projekata iz oblasti omladinske politike i prosleđuje Veću na razmatranje i usvajanje;
– prati realizaciju godišnjih i kvartalnih planova rada, kreira izveštaje o trenutnoj situaciji;
– realizuje konkurse koje raspisuje Veće, ispred Kancelarije za mlade;
– prima i razmatra predloge o saradnji od organizacija koje su angažovane u oblasti omladinske politike na teritoriji opštine Stari grad;
– kontaktira i ostvaruje saradnju sa lokalnim akterima omladinske politike.

Radno telo Veća za sprovođenje omladinske politike, obrazovano je i radi u sastavu:

Predsednik:
BOJAN MARIĆ

Članovi:
BORIS RADAKOVIĆ
ALEKSANDAR ZORIĆ
BOJAN MOJSOSKI

KOMISIJA ZA VOLONTERSKU POMOĆ

Obrazovana je i radi u sastavu:

Predsednik:
MILOŠ MARKOVIĆ

Članovi:
BOJANA MILOVANOVIĆ
BOJAN MOJSOSKI