OBNOVA ETNOGRAFSKOG MUZEJA

Gradska opština Stari grad, odlukom Opštinskog veća na 69. sednici, izdvojila je preko 2 miliona dinara za sistem tehniičke zaštite koji će se ugraditi prilikom rekonstrukcije objekta Etnografskog muzeja, na Studentskom trgu 13, koja će početi ovih dana. Zgrada Muzeja je jedna od najstarijih kuća kulture na Balkanu, proglašena je 1984. godine spomenikom kulture.

Skupština grada i Sekretarijat za komunalno-stambene poslove u toku prošle godine finansirali su izradu projektne dokumentacije ulične I zidne fasade kao i zamenu prozora i krovne konstrukcije. Projekat kompletne obnove Etnografskog muzeja uradili su stručnjaci Arhitektonskog fakulteta.