OBELEŽEN SVETSKI DAN BORBE PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA

U organizaciji Saveta za rodnu ravnoprvanost, Gradska opština Stari grad pridružila se obeležavnju 25. novembra – Svetskog dana borbe protiv nasilja nad ženama. Tim povodom, ispred opštine je postavljen štand na kome su muškarci svojim potpisom dali podršku koja se odnosi na poštovanje principa rodne ravnopravnosti i zalaganja za aktivni stav protiv svake vraste nasilja u društvu i nepoštovanja prava žena.

Osim odbornika Skupštine GO Stari grad, naši sugrađani i slučajni prolaznici, složili su se da je novousvojeni Zakon o sprečavanju nasilja u porodici trebalo doneti ranije i da nasilnici trebaju biti strožije kažnjeni. Starograđanin, producent i novinar, Miroslav Živković pridružio se današnjem obeležavanju Svetskog dana borbe protiv nasilja nad ženama.

– Ako se zakon bude primenjivao i kaznena politika bila što strožija, nadam se da ćemo stati na put epidemiji nasilja kojoj smo svakodnevno izloženi – rekao je Živković.

Boba Ilić, odbornik Demokratske stranke u starogradskoj skupštini, je istakao da je DS jedna od retkih koja je započela borbu za jednakost polova i sprečavanju nasilja.

– Ne možemo govoriti o napretku i prosperitetu države dok se ne poštuju osnovna ljudska prava – pravo na život, pravo na jednakost. Trebalo bi napraviti registar nasilnika i time olakšati primenu Zakona i samim tim zaštiti žrtve – naglasio je Ilić.

Odbornik Srpske napredne stranke Božidar Nenezić je svojim potpisom dao podršku akciji opštinskog Saveta za rodnu ravnoprvanost.

– Smatram da je novousvojeni Zakon o sprečavanju porodičnog nasilja trebalo doneti mnogo ranije bez obzira ko je na vlasti. Verujem da će zakon zaživeti i da će nasilnici biti kažnjavani. Ne možemo da žmurimo i ne reagujemo kada je u pitanju maltretiranje i nažlost, ubijanje slabijeg pola. Stvarnost i statistika nas demantuju. Stop nasilju – istakao je Nenezić.

Na štandu smo zatekli i dr Đorđa Lajšića, odbornika „Dosta je bilo” koji je naglasio da ne bi trebalo biti u političkoj stranci pa podržati borbu protiv nasilja ne samo nad ženama, već i na ostalim ranjivim grupama.

Savet za rodnu ravnopravnost GO Stari grad je počeo svoj aktivni rad u oktobru 2016. godine. Njegov primarni zadatak je ostvarivanje pretpostavki za ravnopravnost i unapređenje kvaliteta života žena na Starom gradu.