OBAVEŠTENJE

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku male vrednosti – nabavka potrošnog materijala za održavanje higijene poslovnih prostorija Gradske opštine Stari grad