OBAVEŠTENJE – JAVNI POZIV ZA PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA ZA OPŠTINSKE / GRADSKE INSTRUKTORE

Obaveštavaju se građani da je dana 30.06.2011. godine u dnevnom listu „Danas“ objavljen javni poziv za prijavljivanje kandidata za opštinske/gradske instruktore u Popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u 2011. godini.
Pozivaju se građani koji žele da učestvuju u Popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2011. u svojstvu opštinskog / gradskog instruktora da se u periodu od 5. do 31. jula prijave Republičkom zavodu za statistiku.
Zainteresovani kandidati mogu se isključivo prijaviti popunjavanjem elektronske prijave i to na veb adresi: www.popis2011.stat.rs

Opšti uslovi:
– državljanstvo Republike Srbije;
– najmanje 18 godina starosti;
– stečeno najmanje srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.
Detaljne informacije o načinu izbora kandidata i obavezama u Popisu mogu se videti na veb sajtu Republičkog zavoda za statistiku, www.stat.gov.rs ili na adresi www.popis2011.stat.rs
Javni poziv za popisivače biće objavljen početkom avgusta 2011. godine.
Prednost imaju lica sa visokim ili višim obrazovanjem koja rade u opštinskim / gradskim stručnim službama, geodete zaposlene u službama za katastar nepokretnosti, matičari, šefovi mesnih kancelarija i sekretari mesnih zajednica, statističari i druga lica sa iskustvom iz popisa i / ili iz drugih statističkih istraživanja.