ОБАВЕШТЕЊЕ – ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ОПШТИНСКЕ / ГРАДСКЕ ИНСТРУКТОРЕ

Обавештавају се грaђани да је дана 30.06.2011. године у дневном листу „Данас“ објављен јавни позив за пријављивање кандидата за општинске/градске инструкторе у Попису становништва, домаћинстава и станова у 2011. години.
Позивају се грађани који желе да учествују у Попису становништва, домаћинстава и станова 2011. у својству општинског / градског инструктора да се у периоду од 5. до 31. јула пријаве Републичком заводу за статистику.
Заинтересовани кандидати могу се искључиво пријавити попуњавањем електронске пријаве и то на веб адреси: www.popis2011.stat.rs

Општи услови:
– држављанство Републике Србије;
– најмање 18 година старости;
– стечено најмање средње образовање у четворогодишњем трајању.
Детаљне информације о начину избора кандидата и обавезама у Попису могу се видети на веб сајту Републичког завода за статистику, www.stat.gov.rs или на адреси www.popis2011.stat.rs
Јавни позив за пописиваче биће објављен почетком августа 2011. године.
Предност имају лица са високим или вишим образовањем која раде у општинским / градским стручним службама, геодете запослене у службама за катастар непокретности, матичари, шефови месних канцеларија и секретари месних заједница, статистичари и друга лица са искуством из пописа и / или из других статистичких истраживања.