O NOVOM ZAKONU O MLADIMA

U prostorijama Gradske opštine Stari grad danas je održan konsultativni sastanak povodom izrade novog Zakona o dobrobiti mladih, u organizaciji opštinske Kancelarije za mlade i Ministarstva omladine i sporta. Video prezentaciju održala je Ana Jovanović iz Ministarstva omladine i sporta i regionalni koordinator kancelarija za mlade Beograda i Srbije, a događaju su prisustvovali i Ana Danilović, zamenica predsednice opštine i Zoran Mlađenović, član Opštinskog veća, koordinatori Kancelarije za mlade Starog grada Marina Vulović, Bojan Mojsoski i Đorđe Spasić, kao i predstavnici srednjoškolskih parlamenata sa Starog grada.

Održana je rasprava i dati su predlozi o budućem zakonu o mladima. Govoreno je o proceduri izrade zakona i predstavljeno je pet osnovnih oblasti Zakona (adresati, izvori i načela i principi omladinske politike, akteri javne politike, načela i principi finansiranja omladinskih javnih politika i njihovih adresa).

Vođena je diskusija i analizirana je situacija na Starom gradu. Među glavnim problemima mladih pomenut je nedostatak sportske infrastrukture u gradu(izgradnja „balon“ fiskulturnih sala), kao i problem stipendiranja srednjoškolaca iz unutrašnjosti.