NOVA RAČUNARSKA OPREMA ZA POLICIJSKU STANICU „STARI GRAD“

Predsednica opštine Stari grad Mirjana Božidarević i zamenica predsednice Ana Danilović, posetile su danas Policijsku stanicu „Stari grad“ u Majke Jevrosime 33. Opština Stari grad poklonila je 25 računara, 25 laserskih štampača i dva kopir aparata Policijskoj stanici zbog povećanog obima posla prilikom izdavanja novih, biometrijskih dokumenata.

U poslednjih nekoliko godina Gradska opština Stari Grad je pomogla Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije u nabavci sredstava i neophodne opreme i investirala u renoviranje prostorija i nabavku kancelarijskog nameštaja za Policijsku stanicu”Stari Grad”, “Policijsku ispostavu za bezbednost na rekama” i Vatrogasnu brigadu MUPa .

-Opština Stari grad već dugi niz godina odlično sarađuje sa policijskom stanicom. U okviru svojih mogućnosti, policija pruža pomoć građevinskoj i komunalnoj inspekciji, tako da zajedno pokušavamo da rešimo probleme naše opštine. S obzirom da imamo mogućnosti da pomažemo ustanovama sa kojima sarađujemo, to je i sada slučaj. Od 2004. godine smo uložili prilična sredstva da renoviramo prostorije, zamenimo fasadnu stolariju i kupimo računarsku opremu, koja je u ovom trenutku, kada se izdaju nova lična dokumenta i pasoši, veoma potrebna, kako bi se smanjili redovi isped šaltera i omogućilo našim sugrađania da što brže obave svoje poslove – rekla je Mirjana Božidarević.
Predsednica je najavila da će se i ove godine izdvojiti značajna sredstva za renoviranje šalter sale, naglasivši da je opština nastavila akciju “Policajac meseca”, u kojoj nagrađuje najuspešnije policajace i pripadnike vatrogasne brigade i rečne policije.Tokom proteklih godina, prinanje je dobilo više od 300 policajaca,koji su se posebno istakli na očuvanju javnog reda i mira, imovine i bezbednosti građana Starog grada.
Željko Perošević, komandir Policijske stanice „Stari grad“ zahvalio se opštini na donaciji i istakao da zaposleni na izdavanju ličnih dokumenata sada rade brže i efikasnije. Perošević je naglasio da će policajci nastaviti da pružaju pomoć komunalnoj i građevinskoj inspekciji.