NOVA OPREMA DRUŠTVU ZA BRIGU O STARIM LICIMA

Društvo za brigu o starim licima dobiće od opštine Stari grad 176.000 dinara za nabavku opreme: računara, faksa, dva telefonska aparata, televizora, DVD-plejera, fotokopir-aparata, frižidera, usisivača i deo nameštaja za prostorije u Dobračinoj 11.
Ovom Društvu opština će pomoći i sa 30 000 dinara za štampanje nove brošure-flajera, u tiražu od 10 000 primeraka, koja će najstarijim sugrađanima reći nešto više o njihovom Društvu. Brošura se deli novim članovima ali i starim jer sadrži i nove informacije o radu Društva za brigu o starima. To je neka vrsta vizit-karte sa svim osnovnim podacima: gde se nalazi Društvo sa telefonom i svim vrstama usluga koje pruža, kao što su: lekarski saveti, pravni saveti, pomoć najugroženijim članovima, pomoć u kući i niz drugih pomoći našim najstarijim sugrađanima. Tu će se naći i informacije da će se od ove jeseni, u prostorijama u Dobračinoj 11, pored merenja krvnog pritiska meriti i visina šećera u krvi.