NOVA MEDICINSKA OPREMA ZA HITNU POMOĆ U KRALJA PETRA

Gradskom zavodu za hitnu medicinsku pomoć-ambulantnoj službi u Kralja Petra 10a, Gradska opština Stari grad nabaviće novu medicinsku opremu i to: aparate za ultrazvuk, rekordere sa softverom i bez softvera i kolor štampač, odlučeno je na poslednjoj sednici Opštinskog veća. Vrednost ove donacije je 590 000 dinara.

Opština je ovoj ambulanti do sada nabavila ultrazvučni aparat sa tri sonde, klima uređaj i nameštaj za holter prostoriju, zatim- dva holter aparata – za srce i pritisak , kao i mašinu koja očitava dobijene rezultate a, prostorije su adaptirane.

Hitna pomoć u Kralja Petra 10 a daje veliki doprinos u zbrinjavanju hitnih pacijenata sa teritorije centralne gradske opštine, posebno ako se uzme u obzir da ovaj Zavod ima licencu za lečenje kardioloških i vaskularnih bolesti.