„NEW GENERATION SKILLS”: SASTANAK SAVETA ZA LOKALNE INOVACIJE MLADIH

Opština Stari grad učestvuje u regionalnom projektu razvoja i podrške omladinskom preduzetništvu Dunavskog transnacionalnog programa INTERREG pod nazivom „New Generation Skills”, koji se na opštini Stari grad sprovodi od 1. novembra 2017. do 30. juna 2019. godine.

U okviru projekta, u sredu 5. decembra ove godine, održan je peti po redu sastanak Saveta za lokalne inovacije mladih. Savet čine stručnjaci iz različitih oblasti, sektora i industrija koji su okupljeni oko zajedničkog cilja – stvaranje povoljnog okvira za razvoj znanja i veština mladih, kao i pretvaranje njihovih ideja u uspešne poslovne poduhvate, sa izraženom društveno-korisnom komponentom.

Članovi Saveta raspravljali su na temu predstojećeg otvaranja inovacione laboratorije, njenog konačnog naziva, operativnog vodjenja i ostalih detalja važnih za nesmetano funkcionisanje budućeg „rasadnika znanja”.

Jedna od tema sastanka bila je i prilagođavanje dinamičkog paketa učenja (DLP) lokalnim potrebama mladih kao zajedničkog dokumenta svih partnera koji predstavlja osnovu za ravnomerni regionalni razvoj, prilike za razmenu znanja i napredak. Važna tema sastanka bile su ideje o metodama za privlačenje perspektivnih mladih ljudi i motivisanje za učešće u budućim aktivnostima laboratorije.

Uključivanje članova Saveta i njihov doprinos u realizaciji projektnih aktivnosti svrstavaju Gradsku opštinu Stari grad u red inovativnih lokalnih samouprava.

Projekat „New Generation Skills” se realizuje u saradnji sa partnerima iz sedam evropskih država – Mađarske, Češke, Bugarske, Rumunije, Srbije, Austrije i Slovenije, a vodeći partner je lokalna samouprava iz Budimpešte, opština Ujbuda.

Više informacija o projektu i budućim aktivnostima za mlade možete dobiti na:

FB: https://www.facebook.com/Newgenerationskills-Serbia-267971326943417/

(https://www.facebook.com/Newgenerationskills-Serbia-267971326943417/)

web: www.interreg-danube.eu/newgenerationskills

(http://www.interreg-danube.eu/approvedprojects/newgenerationskills)

Programme co-funded by the European Union funds (ERDF, IPA)