„NEW GENERATION SKILLS”: САСТАНАК САВЕТА ЗА ЛОКАЛНЕ ИНОВАЦИЈЕ МЛАДИХ

Општина Стари град учествује у регионалном пројекту развоја и подршке омладинском предузетништву Дунавског транснационалног програма INTERREG pod nazivom „New Generation Skills”, који се на општини Стари град спроводи од 1. новембра 2017. до 30. јуна 2019. године.

У оквиру пројекта, у среду 5. децембра ове године, одржан је пети по реду састанак Савета за локалне иновације младих. Савет чине стручњаци из различитих области, сектора и индустрија који су окупљени око заједничког циља – стварање повољног оквира за развој знања и вештина младих, као и претварање њихових идеја у успешне пословне подухвате, са израженом друштвено-корисном компонентом.

Чланови Савета расправљали су на тему предстојећег отварања иновационе лабораторије, њеног коначног назива, оперативног водјења и осталих детаља важних за несметано функционисање будућег „расадника знања”.

Једна од тема састанка била је и прилагођавање динамичког пакета учења (ДЛП) локалним потребама младих као заједничког документа свих партнера који представља основу за равномерни регионални развој, прилике за размену знања и напредак. Важна тема састанка биле су идеје о методама за привлачење перспективних младих људи и мотивисање за учешће у будућим активностима лабораторије.

Укључивање чланова Савета и њихов допринос у реализацији пројектних активности сврставају Градску општину Стари град у ред иновативних локалних самоуправа.

Пројекат „New Generation Skills” се реализује у сарадњи са партнерима из седам европских држава – Мађарске, Чешке, Бугарске, Румуније, Србије, Аустрије и Словеније, а водећи партнер је локална самоуправа из Будимпеште, општина Ујбуда.

Више информација о пројекту и будућим активностима за младе можете добити на:

FB: https://www.facebook.com/Newgenerationskills-Serbia-267971326943417/

(https://www.facebook.com/Newgenerationskills-Serbia-267971326943417/)

web: www.interreg-danube.eu/newgenerationskills

(http://www.interreg-danube.eu/approvedprojects/newgenerationskills)

Programme co-funded by the European Union funds (ERDF, IPA)