NASTAVLJENO UKLANJANJE BESPRAVNE GRADNJE U FRUŠKOGORSKOJ 6

Odeljenje za građevinsku inspekciju opštine Stari grad nastavilo je danas uklanjanje bespravno izgrađenog objekta u Fruškogorskoj ulici broj 6.

Bespravni graditelj, Vukoman Rutović je danas ometao službena lica u vršenju dužnosti zloupotrebivši decu koju je postavio kao štit ispred objekta.

Tokom prepodneva izvršenje je privremeno zaustavljeno, dok nisu stigli nadležni iz Centra za socijalni rad, tako da je Rutović na kraju izveo decu, pa su izvršioci nastavili uklanjanje, uz asistenciju policije i vatrogasaca.

Kako saznajemo, zbog velike količine šuta, sve će potrajati i narednih nekoliko dana.

Izvršenje rešenja građevinskog inspektora, zakazano je i započelo je 16. marta u 9 sati. Ovo rešenje je doneto 28.01 2008. pod brojem 356-357/06, a zaključak o dozvoli izvršenja 14. 02 2008. pod istim brojem u skladu sa Zakonom.

I rešenje i zaključak o dozvoli izvršenja doneti u Odeljenju za građevinsku inspekciju, potvrđeni su odlukama drugostepenog organa.

Investitor Vukoman Rutović, nezadovoljan odlukom drugostepenog organa, pokrenuo je tužbom upravni spor pred Okružnim sudom u Beogradu. Tužba mu je odbijena presudom od 17.10.2008.