NASTAVLJA SE ADAPTACIJA PEDAGOŠKOG MUZEJA

Opština Stari grad nastavlja da pomaže Pedagoški muzej u Uzun Mirkovij 14. Za izvođenje građevinsko zanatskih radova u depou muzeja biće izdvojeno 2.680.000 dinara, koji će doprineti poboljšanju uslova rada i broja posetilaca.

Opština je od 2005. godine do sada u Pedagoški muzej uložila 8,5 miliona dinara za sređivanje dva galerijska prostora i kupovinu opreme za print produkciju.